Torna a menjar i somriure amb normalitat!


En què consisteixen els implants?

Un implant és una fixació de titani que s’insereix en els ossos maxil·lars quan s’ha perdut un o diverses dents i que serveixen per substituir a les arrels dentals, sobre les quals després es fixa la pròtesi. Per a la col·locació dels implants s’utilitza anestèsia local i, des del primer dia (i seguint les indicacions i recomanacions del cirurgià) pot fer una vida pràcticament normal, per la qual cosa no hi ha per gens pel que preocupar-se a l’hora de sotmetre’s a aquesta intervenció.


Tots els pacients poden tenir implants?

La resposta depèn del pacient, clarament, ja que, abans de la seva col·locació, és necessari un examen clínic i una radiologia prèvia per avaluar un gran nombre de factors amb els quals determinar si se li poden col·locar els implants al pacient i com i on han de col·locar-se. Entre els factors que s’estudien, es podrien destacar els següents:

-Salut general.

-Estat de la cavitat oral.

-Hàbits tòxics.

-Higiene bucal.

-Qualitat i dimensions de l’os.

-Paràmetres estètics.

Els implants ofereixen una infinitat de possibilitats per a tot tipus de pacients. Per exemple, per a aquells pacients que han perdut totes les dents, els implants són una excel·lent alternativa a les pròtesis completes convencionals, ja que, amb pocs implants, es poden col·locar pròtesis que, encara sent de posar i treure, presenten diversos avantatges enfront de les convencionals. Entre aquests avantatges, es poden citar les següents:

-Major fixació i retenció.

-Menor índex de lesions en els teixits tous.

-Paladar protésico reduït (el qual evita el reflex nauseos, permet una major percepció del sabor dels aliments i millora la fonètica).

ELS NOSTRES AVANÇATS SISTEMES DE DIAGNÒSTIC AJUDEN A PERFECCIONAR EL TRACTAMENT

Si el pacient ha perdut totes les dents i desitja una pròtesi fixa (si les proves i radiografia són favorables), es col·locaran un major nombre d’implants per així confeccionar una pròtesi fixa de metall-porcellana, que es cargola o cementa sobre els implants i que ofereix resultats estètics i funcionals molt satisfactoris per al pacient.

D’altra banda, si el pacient ha perdut un o diverses dents, amb els implants es poden reposar sense haver de tallar i enfundar les dents naturals adjacents, evitant els riscos que això comportaria per a aquestes dents, entre els quals es troben: càries, hipersensibilitat dentinària i problemes periodentals, entre uns altres).

Quan es col·loquen, els implants s’han d’integrar en l’os i aquest procés sol durar entorn dels 3 mesos. Quan ha transcorregut aquest temps, ja es podria procedir a col·locar la pròtesi. Però, si no vols estar sense dents (per complex estètic) durant aquest trimestre, es poden confeccionar pròtesis provisionals per a aquest temps d’espera.